اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

دقت کردید این روزها بیشتر از اینکه مردم خوبی آدم و ببینند عیب هات و میشمرند!! متاسفانه ربطی هم به فرهنگ ندارد و همیشه همه گله دارند که کار خوبم و هیچ کس ندید اما امان از وقتی که کار خطایی ازم سر بزنه!!

when I did well, I hearit never

when I did ill I heard it evev

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.