اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

یه دوستی داشتم همیشه ” از هول هلیم میوفتاد تو دیگ ” !! عجول ترین شخصی بود که میشناختم و البته همیشه بیشترین ضرر و میدید! دوستی با این جور آدمها یکم سخته… مثلا قرار داردی برید کوه و ساعت ۷ همه باید حاضر باشند… یهو میبینی ساعت ۶ یکی داره در خونه ات و میزنه که دیر شد زود بیا !!! یا مثلا می‌خواین برید مهمونی از ساعت ۹ شب دعوتید، همراهی با این اشخاص یعنی حاضر شدن ساعت ۷ و راه افتادن به سمت مسیر:

the hasty hand catches frogs for fish

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.