اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

solve the problem
 در سه شنبه های هر هفته تصمیم داریم تا تعدادی از اصطلاحات روزمره در زبان فارسی را به زبان انگلیسی آموزش دهیم. مسلما تعداد این اصطلاحات کم نیست، از این رو بر آن شدیم تا در هر هفته یک موضوع را بررسی کنیم. اگر شما هم تجربه ای در این زمینه دارید با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید.
آموزش این هفته درباره حل مشکل است. تعدادی اصطلاح را با هم فرا بگیریم. همراه ما باشید:
در صورتی که بخواهید بگویید :
با صحبت کردن مشکل را حل خواهیم کرد :
 we will sort it out
با بحث و گفت و گو مشکل را حل خواهیم کرد:
 we will discuss it out
با خنده مشکل را حل خواهیم کرد:
 we will smill through everything
با دعوا و زورگویی کار را پیش خواهیم برد:
 we will beef it out
ما کار را راست و ریست خواهیم کرد:
 we will work it out    or     we will straighten it out
با شرکت در دوره های آموزشی پیش نیاز آموزش زبان انگلیسی ، بهترین خودتان باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.