بایگانی برچسب: تدریس زبان انگلیسی

At Coffee

 اصطلاح “smash hit ” در معنای ” huge success ” کاربرد دارد. در این مکالمه دو نفره می‌توانید نحوه استفاده از این اصطلاح را بیاموزید !David: This man always lies. I do not know why we tolerate him for this long .Sam: We will never invite him to the Coffee again .David: I agree, This […]

اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

جهان متعلق به افراد صبور است. این حرف و همیشه از مادربزرگم می‌شنیدم که میگفت : ” گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی ” جهان بینی مادربزرگم همیشه درست بود و از ما هم می‌خواست با صبر و بردباری بیشتری زندگی و بگذرونیم. کار خیلی سختی بود… شما آدم صبوری هستید؟ Patience is a […]

At Park

 اصطلاح “What kind of line ” به معنای “What a lot of nonsense ” است. شما از چه اصطلاحی با همین معنا استفاده می‌کنید؟ .Sam: Bob did not come again ?David: What kind of excuse did he give you this time .Sam: s.th about his car becoming inoperable again !!David: What kind of line did […]

At the restaurant

در هنگام خرید یک همبرگر اگر می‌خواهید پاسخ منفی بدهید می‌توانید از اصطلاح “Fat chance ” استفاده کنید به معنی ” never“. ?Jeff: What do you think about the idea of going into that hamburger restaurant over there and get s.th to eat quickly Julie: Fat chance! If you think I would enter that inferior […]

At Mall

در این مکالمه دو نفره از اصطلاح ” cleaned out ”  استفاده شده که به معنی “خالی بودن” است. بخش مورد علاقه سارا یعنی بخش شکلات در فروشگاه خالی از شکلات است. .Sara: I am bummed. The candy section s been cleaned out Anne: Oh stop talking nonsense. you just ate voraciously a half hour […]

اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

دقت کردید این روزها بیشتر از اینکه مردم خوبی آدم و ببینند عیب هات و میشمرند!! متاسفانه ربطی هم به فرهنگ ندارد و همیشه همه گله دارند که کار خوبم و هیچ کس ندید اما امان از وقتی که کار خطایی ازم سر بزنه!! when I did well, I hearit never when I did ill […]

اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

safety comes first حتی برای چند ثانیه! توی بیشتر حوادثی که رخ میدن از اونجایی که تصور می‌کنیم کارمون فقط چند دقیقه است پس نیازی نیست ایمنی را رعایت کنیم. اما سخت در اشتباهیم!برای همین همیشه گفته میشه” اول ایمنی بعد کار” حتی انگلیسی ها هم بر این باورند که: safety comes first

اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

شما هم به این بیت شعر اعتقاد دارید؟ کلید بخت کسی را که بافتند سیاه     به آب زمزم و کوثر نتوان کرد سپید مسلما در زبان انگلیسی برای آب زمزم و آب و کوثر کلمه جداگانه ای ندارند، برای همین اگر بخواهند این اصطلاح را بکار ببرند معادلش و میگن: an unfortunate man would […]

At home

اصطلاح ” ‘someone old man must be loaded ”  زمانی کاربرد دارد که بخواهیم بگوییم پدر شخصی ثروتمند است. در اینجا به پدر باب اشاره شده است. .Lisa: this place is really cool, Bob’s old man must be loaded .sara: I don’t know, you’re right this place is is really nice. His family must be reach […]

اصطلاحات پر کاربرد در زبان انگلیسی

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود    رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود   چه خوش گفته سعدی شیرازی، استاد سخن. این بیت شعر او چنان با معنا و پر طمطراق است که به دیگر زبان ها نیز راه پیدا کرده و در محافل گوناگون از این بیت به […]