بایگانی برچسب: تدریس

At Mall

در این مکالمه دو نفره از اصطلاح ” cleaned out ”  استفاده شده که به معنی “خالی بودن” است. بخش مورد علاقه سارا یعنی بخش شکلات در فروشگاه خالی از شکلات است. .Sara: I am bummed. The candy section s been cleaned out Anne: Oh stop talking nonsense. you just ate voraciously a half hour […]